Your SEO optimized title page contents Your SEO optimized title page contents

  Ken Iphone - Chuyên các dòng điện thoại Iphone chính hãng

  Ken Iphone - Chuyên các dòng điện thoại Iphone chính hãng

  Ken Iphone - Chuyên các dòng điện thoại Iphone chính hãng

  250B - Chu Văn An - Phường 26 - Quận Bình Thạnh
  đặc biệt hôm nay

  IPHONE 13 PRO XANH 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  25.000.000 vnđ 28.000.000 vnđ

  -11%

  IPHONE 13 HỒNG 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  19.300.000 vnđ 23.000.000 vnđ

  -16%

  IPHONE 13 PRO MAX XANH 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  27.300.000 vnđ 30.200.000 vnđ

  -10%

  IPHONE 13 PRO MAX ĐEN QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL 128GB

  27.300.000 vnđ 29.500.000 vnđ

  -7%

  IPHONE 13PRO MAX Gold 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  27.300.000 vnđ 30.000.000 vnđ

  -9%

  IPHONE 12PRO MAX XANH 128GB QUỐC TẾ 99%

  19.800.000 vnđ 26.500.000 vnđ

  -25%

  IPHONE 12PRO MAX XANH 128GB QUỐC TẾ 97%

  17.800.000 vnđ 22.500.000 vnđ

  -21%

  IPHONE 12PRO MAX ĐEN 128GB QUỐC TẾ 99%

  18.900.000 vnđ 25.900.000 vnđ

  -27%

  IPHONE 12PRO MAX Gold 128GB QUỐC TẾ 99%

  19.800.000 vnđ 26.900.000 vnđ

  -26%

  IPHONE 12PRO MAX TRẮNG 128GB QUỐC TẾ 97%

  17.400.000 vnđ 22.900.000 vnđ

  -24%

  IPHONE 12 TRẮNG 64GB QUỐC TẾ full box

  13.700.000 vnđ 16.500.000 vnđ

  -17%

  IPHONE 12 Xanh 64GB QUỐC TẾ 97%

  11.500.000 vnđ 16.500.000 vnđ

  -30%

  IPHONE 12 ĐEN 64GB QUỐC TẾ full box

  12.990.000 vnđ 15.800.000 vnđ

  -18%

  IPHONE 12PRO ĐEN 128GB QUỐC TẾ 97%

  13.900.000 vnđ 18.000.000 vnđ

  -23%

  IPHONE 12PRO MAX Gold 128GB QUỐC TẾ 97%

  17.800.000 vnđ 22.900.000 vnđ

  -22%

  IPHONE 12PRO MAX ĐEN 128GB QUỐC TẾ 97%

  16.900.000 vnđ 21.900.000 vnđ

  -23%

  Apple iPhone 8 Quốc Tế Cũ 97%

  3.200.000 vnđ 5.200.000 vnđ

  -38%

  IPhone XS 64GB QUÓC TẾ GOLD ZIN 97%

  5.600.000 vnđ 7.500.000 vnđ

  -25%

  IPhone XS 64GB QUÓC TẾ SILIVER ZIN 97%

  5.400.000 vnđ 7.100.000 vnđ

  -24%

  IPhone 8 Plus 64Gb Quốc Tế Đen 97%

  4.000.000 vnđ 7.200.000 vnđ

  -44%

  IPhone 8 Plus 64Gb Quốc Tế Trắng 97%

  4.200.000 vnđ 7.800.000 vnđ

  -46%

  IPhone 8 Plus 64Gb Quốc Tế Vàng 97%

  4.500.000 vnđ 7.500.000 vnđ

  -40%

  IPHONE 11 64GB QUỐC TẾ ĐỎ NGUYÊN ZIN 99%

  8.400.000 vnđ 11.600.000 vnđ

  -28%

  IPHONE 11PRO MAX TRẮNG QUỐC TẾ 64gb HÀNG 99%

  13.200.000 vnđ 15.000.000 vnđ

  -12%

  IPHONE XS QUỐC TẾ GOLD 64GB ZIN 99%

  6.900.000 vnđ 85.000.000 vnđ

  -92%

  IPHONE XS QUỐC TẾ TRẮNG 64GB ZIN ĐẸP 99%

  6.500.000 vnđ 9.500.000 vnđ

  -32%

  IPHONE XS QUỐC TẾ ĐEN 64GB ZIN ĐẸP 99%

  6.000.000 vnđ 8.400.000 vnđ

  -29%

  IPHONE 11PRO MAX GOLD 64GB QUỐC TẾ 99%

  13.700.000 vnđ 15.000.000 vnđ

  -9%

  IPHONE XS MAX 64GB QUỐC TẾ ĐEN ZIN ĐẸP

  8.300.000 vnđ 12.700.000 vnđ

  -35%

  IPHONE XS MAX 64GB QUỐC TẾ GOLD ZIN ĐẸP

  8.900.000 vnđ 13.100.000 vnđ

  -32%

  IPHONE XS MAX 64GB QUỐC TẾ SILIVER ZIN ĐẸP

  8.600.000 vnđ 13.200.000 vnđ

  -35%

  IPHONE XS MAX 64GB GOLD ZIN PHẨY

  7.900.000 vnđ 12.700.000 vnđ

  -38%

  IPHONE XS MAX 64GB SILIVER ZIN PHẨY

  7.600.000 vnđ 12.200.000 vnđ

  -38%

  IPHONE XS MAX 64GB ĐEN ZIN PHẨY

  7.300.000 vnđ 11.700.000 vnđ

  -38%

  IPHONE 11 Tím 64GB QUỐC TẾ ZIN 99%

  8.600.000 vnđ 14.100.000 vnđ

  -39%

  IPhone X 64GB Đen Quốc tế 97%

  5.300.000 vnđ 7.500.000 vnđ

  -29%

  IPHONE 11 Trắng 64GB QUỐC TẾ ZIN 99%

  8.700.000 vnđ 13.800.000 vnđ

  -37%

  IPhone X 64GB Trắng Quốc tế 97%

  5.800.000 vnđ 8.000.000 vnđ

  -28%

  IPHONE 11 Đen 64GB QUỐC TẾ ĐEN ZIN 99%

  8.300.000 vnđ 13.500.000 vnđ

  -39%

  IPHONE 11PRO TRẮNG 64GB QUỐC TẾ 98%

  10.300.000 vnđ 14.600.000 vnđ

  -29%

  IPhone XS 64GB QUÓC TẾ ĐEN ZIN 97%

  4.900.000 vnđ 8.900.000 vnđ

  -45%

  IPhone X Quốc Tế Đen 64GB Zin Đẹp

  6.700.000 vnđ 8.500.000 vnđ

  -21%

  IPHONE 11PRO GOLD 64GB QUỐC TẾ 98%

  10.600.000 vnđ 15.300.000 vnđ

  -31%

  iPhone X 64GB Trắng Quốc tế Zin Đẹp

  7.200.000 vnđ 9.000.000 vnđ

  -20%

  IPHONE 11PRO MAX XANH 64GB QUỐC TẾ 99%

  13.400.000 vnđ 19.000.000 vnđ

  -29%

  IPHONE 11PRO ĐEN 64GB QUỐC TẾ 98%

  10.000.000 vnđ 15.500.000 vnđ

  -35%

  IPHONE 11PRO MAX ĐEN 64GB QUỐC TẾ 99%

  13.400.000 vnđ 18.000.000 vnđ

  -26%

  IPHONE 11 Vàng 64GB QUỐC TẾ ZIN 99%

  8.500.000 vnđ 15.500.000 vnđ

  -45%

  IPHONE 11 PRO XANH 64GB QUỐC TẾ ZIN 98%

  10.600.000 vnđ 15.300.000 vnđ

  -31%

  IPhone 13_13 Promax

  IPHONE 13 PRO XANH 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  25.000.000 vnđ 28.000.000 vnđ

  -11%

  IPHONE 13 HỒNG 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  19.300.000 vnđ 23.000.000 vnđ

  -16%

  IPHONE 13 PRO MAX XANH 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  27.300.000 vnđ 30.200.000 vnđ

  -10%

  IPHONE 13 PRO MAX ĐEN QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL 128GB

  27.300.000 vnđ 29.500.000 vnđ

  -7%

  IPHONE 13PRO MAX Gold 128GB QUỐC TẾ NGUYÊN SEAL

  27.300.000 vnđ 30.000.000 vnđ

  -9%

  IPhone12_12Promax

  IPHONE 12PRO MAX XANH 128GB QUỐC TẾ 99%

  19.800.000 vnđ 26.500.000 vnđ

  -25%

  IPHONE 12PRO MAX XANH 128GB QUỐC TẾ 97%

  17.800.000 vnđ 22.500.000 vnđ

  -21%

  IPHONE 12PRO MAX ĐEN 128GB QUỐC TẾ 99%

  18.900.000 vnđ 25.900.000 vnđ

  -27%

  IPHONE 12PRO MAX Gold 128GB QUỐC TẾ 99%

  19.800.000 vnđ 26.900.000 vnđ

  -26%

  IPHONE 12PRO MAX TRẮNG 128GB QUỐC TẾ 97%

  17.400.000 vnđ 22.900.000 vnđ

  -24%

  IPHONE 12 TRẮNG 64GB QUỐC TẾ full box

  13.700.000 vnđ 16.500.000 vnđ

  -17%

  IPHONE 12 Xanh 64GB QUỐC TẾ 97%

  11.500.000 vnđ 16.500.000 vnđ

  -30%

  IPHONE 12 ĐEN 64GB QUỐC TẾ full box

  12.990.000 vnđ 15.800.000 vnđ

  -18%

  IPHONE 11_IPHONE 11 PRO MAX

  IPHONE 11 64GB QUỐC TẾ ĐỎ NGUYÊN ZIN 99%

  8.400.000 vnđ 11.600.000 vnđ

  -28%

  IPHONE 11PRO MAX TRẮNG QUỐC TẾ 64gb HÀNG 99%

  13.200.000 vnđ 15.000.000 vnđ

  -12%

  IPHONE 11PRO MAX GOLD 64GB QUỐC TẾ 99%

  13.700.000 vnđ 15.000.000 vnđ

  -9%

  IPHONE 11 Tím 64GB QUỐC TẾ ZIN 99%

  8.600.000 vnđ 14.100.000 vnđ

  -39%

  IPHONE 11 Trắng 64GB QUỐC TẾ ZIN 99%

  8.700.000 vnđ 13.800.000 vnđ

  -37%

  IPHONE 11 Đen 64GB QUỐC TẾ ĐEN ZIN 99%

  8.300.000 vnđ 13.500.000 vnđ

  -39%

  IPHONE 11PRO TRẮNG 64GB QUỐC TẾ 98%

  10.300.000 vnđ 14.600.000 vnđ

  -29%

  IPHONE 11PRO GOLD 64GB QUỐC TẾ 98%

  10.600.000 vnđ 15.300.000 vnđ

  -31%

  IPhone XS 64GB QUÓC TẾ GOLD ZIN 97%

  5.600.000 vnđ 7.500.000 vnđ

  -25%

  IPhone XS 64GB QUÓC TẾ SILIVER ZIN 97%

  5.400.000 vnđ 7.100.000 vnđ

  -24%

  IPHONE XS QUỐC TẾ GOLD 64GB ZIN 99%

  6.900.000 vnđ 85.000.000 vnđ

  -92%

  IPHONE XS QUỐC TẾ TRẮNG 64GB ZIN ĐẸP 99%

  6.500.000 vnđ 9.500.000 vnđ

  -32%

  IPHONE XS QUỐC TẾ ĐEN 64GB ZIN ĐẸP 99%

  6.000.000 vnđ 8.400.000 vnđ

  -29%

  IPHONE XS MAX 64GB QUỐC TẾ ĐEN ZIN ĐẸP

  8.300.000 vnđ 12.700.000 vnđ

  -35%

  IPHONE XS MAX 64GB QUỐC TẾ GOLD ZIN ĐẸP

  8.900.000 vnđ 13.100.000 vnđ

  -32%

  IPHONE XS MAX 64GB QUỐC TẾ SILIVER ZIN ĐẸP

  8.600.000 vnđ 13.200.000 vnđ

  -35%

  Apple iPhone 8 Quốc Tế Cũ 97%

  3.200.000 vnđ 5.200.000 vnđ

  -38%

  IPhone 8 Plus 64Gb Quốc Tế Đen 97%

  4.000.000 vnđ 7.200.000 vnđ

  -44%

  IPhone 8 Plus 64Gb Quốc Tế Trắng 97%

  4.200.000 vnđ 7.800.000 vnđ

  -46%

  IPhone 8 Plus 64Gb Quốc Tế Vàng 97%

  4.500.000 vnđ 7.500.000 vnđ

  -40%

  tin tức mới

  Những lý do bạn nên thay ngay pin iPhone tại DĐTM?

  Dcare.vn – TTBH Keniphone được biết đến là một trung tâm sửa chữa iPhone uy tín và thay pin iPhone chất...

  iPhone 7 quốc tế cũ giá sập sàn 7,5 triệu – Những điều có thể bạn chưa biết !

  iPhone 7 cũ quốc tế hiện tại đang có mức giá cực kỳ tốt chỉ từ 7.490.000đ, nhưng trên thị trường...

  Tại sao iPhone 6s cũ vẫn được yêu thích dù đã gần 3 năm tuổi?

  Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh dReivews và hiện tại đang có trên tay mình đây lại là...

  iPhone không thoát khỏi bão giảm giá cuối năm

  Liên tiếp những ngày cuối năm, tất cả các model iPhone hàng chính hãng đều có xu hướng giảm giá...

  video clip

  fanpage facebook

  nhận bản tin của MOBILE MINH LONG

  - Nhận nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn
  2018 Copyright © keniphone.
  Đang online: 7   |   Tuần: 395   |   Tháng: 788   |   Tổng truy cập: 305903
  0822 444 999
  Facebook chat